Magazyn Polsko-Niemiecki DIALOG

Dwujęzyczny magazyn DIALOG jest wydawany od 1987 r. przez Federalny Związek Towarzystw Niemiecko-Polskich. DIALOG chce wnieść swój wkład do niemiecko-polskiej wymiany informacji i poglądów.

DIALOG nie jest przy tym rzecznikiem żadnej ze stron, lecz chce pomagać w wypełnianiu deficytu informacji i demontowaniu stereotypów. Najważniejsze kryteria, którymi kierują się wydawca i redakcja, to ponadpartyjność, niezależność, szczerość – ale nie do bólu, krytycym, ale nie polemika, zaangażowanie, ale nie jednostronne.


Inter Finitimos

Rocznik historii stosunków niemiecko-polskich: Inter Finitimos

  • prezentuje po raz pierwszy opublikowane lub przetłumaczone na język niemiecki teksty poruszające ważne kwestie z dziedziny kulturoznawstwa;
  • stanowi forum, na którym prezentowane są obecnie prowadzone lub zakończone prace badawcze i projekty dotyczące stosunków niemiecko-polskich, przez co daje impuls do współpracy i dyskusji;
  • przedstawia organizacje z Niemiec i Polski.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.interfinitimos.de