Federalny Związek Towarzystw Niemiecko-Polskich

Nasza organizacja powstała 18 stycznia 1986 roku pod nazwą ´Arbeitsgemeinschaft deutsch-polnische Verständigung´. Zrzeszeni w niej obywatele i stowarzyszenia szybko stali się inicjatorami i motorem niemiecko-polskiego pojednania. Wyszło od nich także wiele ważnych inicjatyw politycznych.

Dziś Federalny Związek Towarzystw Niemiecko-Polskich jest organizacją o dużym znaczeniu dla współpracy niemiecko-polskiej. Od czasu założenia Związku ukazało się już ponad 100 numerów dwujęzycznego magazynu DIALOG oraz ponad 30 pozycji książkowych o tematyce niemiecko-polskiej. Ponadto od 1992 roku odbywają się – zarówno w Niemczech jak i w Polsce - kongresy i konferencje Towarzystw Niemiecko-Polskich i Polsko-Niemieckich. Coraz szerszą publiczność przyciągają także liczne oferowane przez nas wydarzenia: wieczory autorskie, poruszające aktualne tematy fora dyskusyjne, sympozja, wystawy czy koncerty, które Związek organizuje we współpracy z niemieckimi i polskimi instytucjami oraz z Towarzystwem Niemiecko-Polskim w Berlinie.

Od 2005 roku Federalny Związek Towarzystw Niemiecko-Polskich przyznaje corocznie Nagrodę DIALOGU. Nagrodą tą wyróżniane są osoby, instytucje, inicjatywy, projekty medialne oraz redakcje, które szczególnie angażują się w dialog międzynarodowy i międzykulturowy w Europie oraz działają na rzecz pogłębiania stosunków niemiecko-polskich.

Celem naszej organizacji jest stworzenie wspólnej przestrzeni dla wielu osób i organizacji działających na rzecz stosunków niemiecko-polskich w dziedzinie polityki, mediów, kultury, gospodarki i nauki oraz zapewnienie im lepszych warunków do komunikacji. Łącząc siły organizacji wspierających dialog niemiecko-polski, chcemy tworzyć silne społeczne lobby na rzecz współpracy obydwu krajów oraz ich obywateli. Tę wyjątkową sieć tworzy ponad 50 Towarzystw Niemiecko-Polskich liczących około 3700 członków i wielu partnerów, którzy aktywnie działają w miastach, gminach i regionach.


Wesprzyj nas

Jeśli chcieliby Państwo wesprzeć działalność Towarzystwa Niemiecko-Polskiego, darowizny na ten cel można wpłacać na konto:

Bank für Sozialwirtschaft Berlin
IBAN: DE20100205000003200603

BIC: BFSWDE33BER

Darowizny przeznaczamy na następujące cele:

  1. Wsparcie podmiotów społecznych działających na rzecz stosunków niemiecko-polskich

Federalny Związek Towarzystw Niemiecko-Polskich jest efektywną organizacją z dużym doświadczeniem, która reprezentuje na scenie politycznej interesy podmiotów niepaństwowych (także tych niebędących jej członkami). Działalność Związku wspierają parlamentarzyści z wszystkich reprezentowanych w Bundestagu partii politycznych, także bęący członkami Związku.

  1. Docieranie do ogółu społeczeństwa

Poprzez organizację ogólnodostępnych wydarzeń, wydawane publikacje, a przede wszystkim poprzez magazyn DIALOG Związek stara się dostarczać opinii publicznej rzeczowych informacji na tematy związane ze stosunkami niemiecko-polskimi. Realizowane przez Związek projekty cieszą się dużą renomą, a dzięki fachowej wiedzy jesteśmy ważnym partnerem dla obywateli, mediów i organizacji, które chcą uzyskać informacje o sąsiednim kraju.