Sąsiedztwo w środku Europy

Kongres Federalnego Związku Towarzystw Niemiecko-Polskich `Sąsiedztwo w środku Europy – Nachbarschaft in der Mitte Europas´ jest corocznym spotkaniem, w którym biorą udział Towarzystwa Niemiecko-Polskie oraz Polsko-Niemieckie, jak również zainteresowani tematyką obywatele i organizacje z Niemiec i Polski.

Po raz pierwszy konferencja odbyła się w Berlinie w 1992 roku. Jej celem jest rozpowszechnianie informacji na różnorodne tematy związane z szeroko pojętym dialogiem niemiecko-polskim, promowanie wymiany niemiecko-polskiej oraz zainteresowanie opinii publicznej tą tematyką. Poprzez Kongres Federalny Związek Towarzystw Niemiecko-Polskich chce tworzyć wspólną płaszczyznę dla osób i organizacji zaangażowanych w dwustronną współpracę, wnosząc w ten sposób swój wkład w integrację europejską. Od 2005 roku podczas konferencji odbywa się wręczenie Nagrody DIALOGU za szczególne zaangażowanie w rozwój stosunków niemiecko-polskich.